zondag 11 april 2021

EFFECTIVITEIT CORONA VACCINS BIONTECH/PHIZER EN MODERNA

SCHROMELIJK OVERDREVEN

GEEN 95% maar hooguit 0,7 en 1,1% bescherming !!!


Phd. Ronald B. Brown

Public Health Lessons Learned From Biases in Coronavirus Mortality Overestimation

De DODELIJKHEID van het corona virus wordt SCHROMELIJK OVERDREVEN!

( Een artikel met referenties naar 77 eerder gepubliceerde artikelen )

12-08-2020 https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirus-mortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9

Study: Public misled about the efficacy reports of mRNA vaccines

Een verhaal over MISLEIDING betreffende de EFFECTIVITEIT van corona vaccins...

Pfizer/BioNTech GEEN 95% maar slechts 0,7%

Moderna GEEN 95% maar slechts 1,1%

CITAAT 1: "The 95% efficacy rates for Pfizer and Moderna vaccines pertain to the RRR. Its ARR are so much lower. According to Brown, the ARR for the Pfizer vaccine is at 0.7% while Moderna’s is at 1.1%. The failure to report that ARR has created a reporting bias which has “mislead and distort[ed] the public’s interpretation of COVID-19 mRNA vaccine efficacy and violate the ethical and legal obligations of informed consent”."

CITAAT 2: "If these vaccines were so safe and effective, why weren’t vaccine developers following the decades-long reporting standards for vaccine efficacy?

If governments still function to protect the rights of its citizens, then VACCINE ROLLOUTS SHOULD BE STOPPED and and this issue on ARR clarified."

02-03-2021 https://covidcalltohumanity.org/2021/03/02/study-public-misled-about-the-efficacy-reports-of-mrna-vaccines/

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/vaccinaties


woensdag 9 december 2020

 

De Corona Massa Hysterie!


Deze pagina gaat in hoofdzaak over het Corona virus alias Covid-19 alias SARS-CoV-2.


Geloof niet alles wat de globale media beweert…

 Ga zelf op onderzoek uit!

Laat ik maar meteen met enkele hamvragen beginnen...

VRAAG 1. Wat maakt het Corona virus alias Covid-19 alias SARS-CoV-2 nou zo bijzonder dat de ( r ) overheid het nodig vindt om daarvoor zowat de gehele economie lam te leggen?

2002-2003 SARS-CoV-1 Guandong provincie ( CHINA ) WERELDWIJD 8.422 geregistreerde besmettingen 916 slachtoffers?

16-06-2009 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698570902887498

2002-2003 SARS-CoV-1 Guandong provincie ( CHINA ) WERELDWIJD ruim 8.000 geregistreerde besmettingen 774 slachtoffers?

27-02-2020 https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/overzicht-grote-virusuitbraken/

2012 MERS-CoV Saudi Arabia WERELDWIJD 1.800 geregistreerde besmettingen 640 slachtoffers.

https://www.rivm.nl/mers-coronavirus

Tot nu toe hebben corona virussen amper slachtoffers gemaakt...

En nu zou een corona virus uit diezelfde categorie ineens wereldwijd 100.000-en slachtoffers maken?

Wat is er nou zo speciaal aan dit corona virus?

Maarruhhh...

Beseft u eigenlijk wel dat het eigenlijk überhaupt geen zin heeft om cijfers te publiceren?

In de 1e plaats spreekt de globale media zichzelf tegen tegen qua aantal besmettingen en slachtoffers zodat het sterftecijfer niet berekend kan worden.

In de 2e plaats geven die cijfers alleen die groep mensen weer, die zodanig ernstige klachten hadden dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen.

Daarbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de patiënten met de ergste klachten zelfs werd afgeraden zich op te laten nemen.

Aangezien de meeste mensen weinig tot geen klachten ondervinden van dit soort virussen...

Worden die besmettingen dus ook niet opgenomen in de cijfers over het totale aantal besmettingen.

Logisch gezien ligt het aantal besmettingen dus een factor X hoger.

Waardoor het sterftecijfer veel lager uitvalt!

De cijfers zijn bovendien incompleet...

Dat komt enerzijds door het tekort aan testmateriaal en de willekeur van het testen.

En anderzijds vanwege het simpele feit dat mensen met milde klachten zich simpelweg niet laten testen.

De cijfers scheppen dus alleen maar verwarring en veroorzaken bovendien onnodig paniek!

Wanneer niet bekend is HOE een virus eigenlijk is uitgebroken...

Wordt al snel teruggegrepen op het woorden als "MOGELIJK" - "VERMOEDELIJK" - "WAARSCHIJNLIJK".

Zo wordt SARS aan de VLEERMUIS gelinkt en MERS aan de KAMEEL / DROMEDARIS!

https://www.rivm.nl/nieuws/dromedarissen-mogelijk-reservoir-voor-mers-coronavirus

Hetzelfde verhaal gaat op voor de overdracht van mens op mens!

CITAAT: "Transmissie vindt vermoedelijk plaats van mens op mens via druppels (tijdens praten, hoesten, niezen) of door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmettelijke patiënt."

En dat notabene op een website van de ( r ) overheid zelf!

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/sars

Hoe kun je nou een vaccin ontwikkelen...

Als je niet eens EXACT kunt aantonen WAT de bron nou eigenlijk is?!?

En HOE kun je als ( r ) overheid nou MAATREGELEN nemen als je NIET EENS WEET WAT er nou eigenlijk aan de hand is?!?

BESEFT U EIGENLIJK WEL DAT HET GEHELE CORONA BELEID RONDUIT KRANKZINNIG IS?

---

VRAAG 2. Heeft de ( r ) overheid eigenlijk wel stilgestaan bij de impact van de maatregelen ( 1 1/2 meter afstand houden, mondkapjesplicht en thuisblijfadvies ) op de volksgezondheid dan wel het welzijn van de burger als zodanig doelende op:

De afschaling van de reguliere zorg met alle gevolgen van dien voor met name diabetici, hartpatiënten en patiënten met chronische ziektes!

https://www.nporadio1.nl/binnenland/27000-afschalen-reguliere-zorg-gaat-komende-weken-al-richting-de-50-procent

Het onthouden van sociale contacten voor jong en oud door die zogenaamd "intelligente" lockdowns drijft veroorzaakt een sociologisch isolement van eenzaamheid hetgeen schadelijke psychische gevolgen bij zowel jong als oud veroorzaakt!

https://nos.nl/artikel/2334100-jongeren-kampen-met-corona-eenzaamheid-ik-mis-mensen-om-me-heen.html

https://www.hln.be/economie/corona-duwt-acht-op-de-tien-werknemers-in-sociaal-isolement~a781a7bc/

https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-vreest-voor-eenzaamheid-ouderen-in-tweede-coronagolf

De kennisachterstand die leerlingen en studenten oplopen door het sluiten van scholen en universiteiten!

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/03/anderhalf-procent-van-de-scholen-tijdelijk-gesloten

De stress van gezinnen die thuis opgesloten zitten!

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5086136/stress-coronavirus-mentale-gezondheid-psychologen-openup

De massaontslagen in zowat alle sectoren!

https://www.trouw.nl/economie/het-is-bijltjesdag-ontslaggolf-bij-shell-bam-tata-steel-klm-maitre-paul-en-de-jaarbeurs~b00e6b79/

https://nos.nl/artikel/2340620-ontslagen-in-horeca-en-catering-dit-is-het-begin-van-een-golf.html

De toegenomen schulden van de huishoudens!

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5179229/schulden-nederlanders-coronacrisis-huishoudens-geldfit

Dat Nederland op een economische recessie afstormt die zijn weerga niet kent in de geschiedenis?

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5146731/wereldbank-coronacrisis-diepste-recessie-tweede-wereldoorlog

Het toegenomen aantal zelfmoorden!

https://www.trending.nl/nieuws/van-corona-naar-zelfmoord-crisis/

IS HET MIDDEL NIET ERGER DAN DE KWAAL?

---

VRAAG 3. Is de ( r ) overheid zich er eigenlijk wel van bewust dat inmiddels al lang bekend is dat het lichaam goed in staat blijkt te zijn om ook groepsimmuniteit op te bouwen tegen het corona virus, en dat daarmee vaccins met Joost mag weten wat voor bijwerkingen volkomen overbodig worden, en dat de corona maatregelen de opbouw van groepsimmuniteit onder de bevolking tegenwerken?

De ( r ) overheid claimt op haar website in te zetten op groepsimmuniteit, maar dat zou dan wel door middel van vaccins moeten gebeuren.

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/groepsimmuniteit

De ( r ) overheid gaat daarmee volkomen voorbij aan het feit dat veel besmette mensen inmiddels immuniteit hebben weten op te bouwen, ondanks de maatregelen die erop gericht schijnen te zijn om de bevolking steeds meer van elkaar af te zonderen met die 1 1/2 meter afstand regelgeving, mondkapjesplicht en repeterende oproepen om thuis te blijven, maatregelen die natuurlijke groepsimmuniteit verhinderen!

19-08-2020 https://www.businessinsider.nl/long-term-coronavirus-immunity-t-cells-2020-8/

Ook in Duitsland zien we een drastische toename van het aantal besmettingen, ondanks de lockdowns, 1 1/2 meter afstand regelgeving en mondkapjesplicht die Duitsland al in het begin van de "corona crisis" invoerde.

Dat soort maatregelen werken dus niet!

https://www.dvhn.nl/extra/Aantal-besmettingen-met-corona-stijgt-naar-recordhoogte-in-koud-Duitsland.-Strengere-maatregelen-op-komst-als-huidige-trend-doorzet-26131137.html

---

Vraag 4. Staan al die corona maatregelen, waarvan er bij een aantal al is bewezen dat zij niet werken, wel in verhouding tot de levensjaren die de ( r ) overheid denkt te kunnen winnen?

De ( r ) overheid claimt dat het aantal besmettingen de laatste tijd drastisch is toegenomen en dat daarom de maatregelen verder aangescherpt moeten worden!

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/mogelijk-voor-kerst-strengere-coronamaatregelen/

Ziet u ook 2 onregelmatigheden in die claim van de ( r ) overheid?

In de 1e plaats is het niet meer dan logisch dat wanneer meer wordt getest er ook meer besmettingen worden geconstateerd.

Besmettingen die er al waren tijdens de zogenaamde 1e corona golf, maar toen niet geregistreerd werden vanwege het tekort aan testmateriaal.

In de 2e plaats is intussen ook al bekend dat de berekening van het totale aantal corona slachtoffers onjuist is, de meeste slachtoffers vallen immers in de leeftijdscategorie ( 80+ ) en die kampen met ouderdomsverschijnselen zowel als 1 of meer onderliggende ziektes waar zij vandaag dan wel morgen aan kunnen bezwijken.

Ze kunnen dan wel met het corona virus besmet zijn, maar dat hoeft niet per definitie de doodsoorzaak te zijn.

https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/verkeerde-informatie-verspreidt-als-virus

STERVEN MET niet DOOR CORONA!

In de 3e plaats zou men zich eigenlijk af moeten vragen waarom er zo weinig slachtoffers zijn bij de explosieve toename van besmettingen tijdens deze zogenaamde 2e corona golf, als die echt zo dodelijk is als wordt beweerd.

---

De Corona cijfers van 11 December 2020

Aantal besmettingen sinds februari 585.685.

Aantal slachtoffers sinds februari 9.902

Het sterftecijfer is echter bepalend voor de dodelijkheid van het corona virus.

9.902 gedeeld door 585.685 = 0,017.

Het corona virus valt daarmee binnen de marge die voor een doodgewoon griepvirus geldt!

10-12-2020 https://www.nporadio1.nl/binnenland/25799-de-coronacijfers-van-vandaag

Daarbij dient dan nog wel opgemerkt te worden dat veel slachtoffers weliswaar besmet waren met het corona virus maar stierven aan ouderdomskwalen en 1 of meer onderliggende ziektes!

Verder zijn de patiënten met problemen aan de luchtwegen alleen getest op het corona virus en niet op al die andere virussen die het lichaam jaarlijks teisteren, zoals we kunnen zien op onderstaande plaatje!

Het volgende plaatje laat bovendien duidelijk zien dat het corona virus ( lichtblauw ) al binnen enkele weken op haar retour was en de meeste klachten van de luchtwegen worden veroorzaakt door het Rhinovirus ( paars ).


---

Nog wat grafiekjes van de websites van het RIVM:

Grafiek 1 geeft het aantal positief geteste besmettingen aan vanaf 27 februari tot 3 december.


Da's effe schrikken!

Als je de grafiek bekijkt stelt de 1e corona golf eigenlijk niets voor.

Maar zeg nou zelf...

Eigenlijk zegt die grafiek niets aangezien in het begin alleen diegenen werden getest met ademhalingsproblemen die naar het ziekenhuis werden verwezen!

Het aantal werkelijk besmettingen zal destijds net zo hoog, zo niet hoger zijn geweest als je bedenkt hoe snel zo'n virus zich verspreidt en het krankzinnige op pure willekeur gerichte beleid van de ( r ) overheid als reactie op dat voor zeer dodelijk door moeten gaande corona virus.

OPMERKING: Dat wil overigens NIET zeggen dat ik het eens ben met de opgelegde corona maatregelen die de ( r ) overheid later oplegde.

Zeker niet als je beseft dat de ( r ) overheid liet doorschemeren dat je bij dit soort virussen groepsimmuniteit moet opbouwen.

CITAAT MARK RUTTE: "Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen.

Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe.

Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen."

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte

De maatregelen ( 1 1/2 meter uit elkaar / mondkapjesplicht / thuisblijfadvies, sluiting horeca etc. ) die de ( r ) overheid echter heeft genomen verhinderen juist dat de bevolking groepsimmuniteit kan opbouwen!

Het ( r ) overheidsbeleid heeft het onmogelijk gemaakt dat binnen enkele maanden groepsimmuniteit kon worden opgebouwd!

'k Kan overigens niet zeggen dat we dan van het virus af waren geweest, gezien alle griepachtige virussen elk jaar terug blijven komen, ondanks de hoge vaccinatiegraad, zoals we in de grafieken hierboven konden zien.

NIEMAND KAN DE DOOD ONTLOPEN!

---

Wat zei Mark Rutte nog meer in zijn toespraak?

CITAAT: "Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan.

Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensive care afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn."

OPMERKING: Ook bij deze claim maak ik bezwaren.

BEZWAAR 1: Dat er in Nederland onvoldoende ic-bedden zijn, danken we immers aan de bezuinigingen die de kabinetten Mark Rutte I, II en III hebben doorgevoerd in de gezondheids- en ouderenzorg, in een poging om de steeds harder stijgende zorgkosten terug te dringen.

De MILJOENEN die men zo dacht te kunnen besparen...

Kosten uiteindelijk 10-tallen tot 100-en MILJARDEN!

BEZWAAR 2: Het corona beleid maakt slachtoffers enerzijds vanwege de AFSCHALING van de REGULIERE ZORG, en indirect is er sprake van en stijging van het aantal zelfmoorden!

100.000 tot 400.000 Levensjaren gingen alleen al in de zogenaamde "1e corona golf" verloren!!!

CITAAT: "De ziekenhuiszorg voor covid-patiënten heeft veel mensenlevens gered, maar het verlies aan levensjaren bij andere patiënten is veel groter.

Daardoor zullen alleen al in Nederland zeker 10 duizend mensen gemiddeld tien jaar eerder overlijden."

OPMERKING: De stelling dat ziekenhuizen veel mensenlevens zou hebben gered is slechts ten dele waar.

Men claimt dat van de coronapatiënten "slechts" 25% zou overlijden...

21-05-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-andere-rekening-van-de-coronazorg-door-uitgestelde-zorg-gingen-100-tot-400-duizend-levensjaren-verloren~bd73a0d5/

Dat is in hoofdzaak te wijten aan het simpele feit dat de ergste gevallen wordt afgeraden zich in het ziekenhuis te laten behandelen...

Anders had dat percentage waarschijnlijk tussen de 50% - 70% gelegen, gezien het corona virus vooral slachtoffers maakt in de leeftijdsklasse 75+ - 85+.

23-03-2020 https://nos.nl/artikel/2328082-zeker-helft-coronadoden-had-onderliggende-aandoening-twee-derde-is-man.html

Daarbij komt dat het aantal zelfmoorden in Nederland is gestegen!

01-07-2020 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/aantal-zelfmoorden-onder-jongeren-en-ouderen-stijgt

Ik vind het beleid op z'n zachtst gezegd erg KORTZICHTIG!

Als men het virus gewoon haar gang had laten gaan, waren al die draconische maatregelen niet nodig geweest en waren de economische zowel als psychisch sociaal maatschappelijke schades beperkt gebleven!

Even buiten beschouwing gelaten dat de mondkapjesplicht ook slachtoffers zal eisen onder al diegenen die vanwege gezondheidsklachten dan wel om principiële redenen weigeren zich te laten chanteren om een mondkapje te dragen omdat ze simpelweg geen toegang meer krijgen tot de supermarkt voor hun dagelijkse boodschappen!

GEEN MONDKAPJESPLICHT!

Als er mensen zijn die menen dat mondkapjes WEL bescherming bieden er één willen dragen, moeten ze dat vooral doen.

Maar het mag NIET zo zijn...

Dat mensen die vinden dat een mondkapje GEEN bescherming biedt GECHANTEERD dan wel VERPLICHT worden er ook één te dragen!

GEEN VACCINATIEPLICHT!

Als er mensen zijn die menen dat vaccins WEL bescherming bieden en zich willen laten vaccineren, moeten ze dat vooral doen.

Maar het mag NIET zo zijn...

Dat mensen die vinden dat een vaccin GEEN bescherming biedt GECHANTEERD dan wel VERPLICHT worden zich te laten vaccineren.

En diegenen die WEL besluiten om te vaccineren...

Moeten niet aankomen met flauwekul als dat zij...

Dan wel hun kinderen gevaar lopen door ongevaccineerden.

Want als ze logisch zouden nadenken...

En dat is iets wat voor veel mensen moeilijk schijnt te zijn...

Dan had men alleen de conclusie kunnen trekken...

Dat die vaccins NIET werken.

Dat ze besodemieterd zijn...

Door de farmaceutische industrie, de ( r ) overheid en de globale media!!!

 Bedenk echter wel dat vaccins in het verleden pas op de markt kwamen wanneer de virussen alweer op hun retour waren.

De claims dat vaccins zouden werken...

Zijn dus eigenlijk op drijfzand gebouwd!

De bijwerkingen zijn echter WEL reëel!

En de ergste bijwerkingen worden vaak met opzet achtergehouden.

Met alle gevolgen van dien!

https://www.parool.nl/columns-opinie/rutte-i-ii-en-iii-zorgden-alleen-maar-voor-puinhopen-in-de-zorg~b1f50915/

Enfin...

Terug naar de grafieken.

RIVM ( Bron GGD ).

In de volgende grafiek is het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten te zien vanaf 27 februari tot 08 oktober.

In de zogenaamde "1e corona golf" wordt een aantal opnames aangegeven van 0 - 800 met een piek >= 600.

20-10-2020 https://www.rivm.nl/grafiek-aantal-bij-GGD-gemelde-patienten-opgenomen-in-ziekenhuis

Vergelijk die grafiek nou eens met de volgende grafiek...

RIVM ( Bron NICE ).

In de zogenaamde 1e corona golf wordt een aantal opnames aangegeven van 0 - 600 met een piek < 600.


OPMERKING: Aangezien er verschillen zitten in de beide tabellen qua aantallen ( 800 van de GGD en 600 NICE, en de periodes ( 27 februari tot 8 oktober GGD en 3 december NICE ) heb ik de grafieken in de juiste verhoudingen over elkaar heen geplaatst!


In de zogenaamde "1e corona golf" maakt de GGD een iets hogere top >= 600 terwijl de top van NICE duidelijk < 600 zit.

Qua verder verloop gaan beide grafieken zowat gelijk op...

Althans voor de "1e corona golf".

Merkwaardig genoeg gaat dat NIET op voor de "2e corona golf" tot 8 oktober.

Hier geeft de NICE grafiek ruim het dubbele aan van de GGD grafiek.

'k Kan me derhalve goed voorstellen dat de cijfers van NICE beter in het straatje passen van de ( r ) overheid en dat het RIVM daarom van de GGD grafiek is overgestapt naar NICE grafiek.

De boodschap van de "dodelijkheid" van het corona virus moet immers met cijfers worden "gestaafd / aangetoond"!

( Daarbij nog even het volgende detail...

 De term 1e, 2e en sinds kort ook 3e corona golf bestaan niet!

Flauwekul werd pas sinds het begin van de "corona crisis" geïntroduceerd...

Aldus Merel Boogaard ( moleculair analist ), die overigens ook meent dat de PCR-Test één grote datazwendel is!


Ook Pierre Capel laat aan de hand van RIVM grafieken zien dat er GEEN 2e golf bestaat, en dat terwijl het aantal besmettingen steeds verder oploopt, de aantallen van ic-opnames en slachtoffers ver achterblijven!

Maar cijfers zeggen niet alles!

Je kunt er gemakkelijk mee goochelen / sjoemelen.

Net zo gemakkelijk als met het werken met verschillende maateenheden bij de presentatie van grafieken, of het simpelweg uit het verband trekken van een bestaande grafiek door slechts een klein deel te presenteren waardoor extremen ontstaan.

Bij de aantallen die vaak worden genoemd gaat het in de meeste gevallen om pure speculaties naar aanleiding van onbewezen aannames, de farmaceutische miljardenindustrie doet niets anders dan dat en weet daar goed van te profiteren!

Dus hoe gevaarlijk is het coronavirus nou echt?

Ik bedoel...

In de leeftijdsgroep 70+ tot 85+ vallen de meeste slachtoffers.

Die leeftijdsgroep wordt in de regel ook door een normaal griepvirus het hardst getroffen, verder zijn beide virussen in dezelfde periode / seizoen van het jaar actief.

Denis Rancourt:

"Vital but inconveniant science that is being circumvented by all media and politicians.

1. The fatality rates are small.

2. The contagionrate ( reproduction number ) is not constant, but varies over the seisonal change in atmospheric humidity."

 VERTALING: "Essentiële maar ongemakkelijke wetenschap die door alle media en politici wordt omzeild.

1. De sterftecijfers zijn laag.

2. Het besmettingspercentage (reproductiegetal) is niet constant, maar wel afhankelijk van seizoensveranderingen wat betreft de luchtvochtigheid."


De in de video getoonde grafiek komt uit The Lancet van 30-03-2020 ( scroll omlaag tot +/- 2 /5 deel van het artikel ).

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext

Een ander artikel dat wordt aangehaald...

Komt uit PLOS BIOLOGY "Absolute humidity and the Seasonal Onset of Influenza in the Continantal United States" van 23-02-2010, waarin een verband wordt gelegd met de vochtigheidsgraad binnen de verschillende seizoenen en de impact op virussen.

Bij droog weer krimpen de "verspreidingsdruppels" en vormen zich aerosol deeltjes in de lucht die veel gevaarlijker zijn.

Gezien de meeste mondmaskers niet goed afsluiten en virusdeeltjes in aerosolvorm vooral in gesloten ruimtes waar niet wordt geventileerd blijven hangen, zodat deze door de openingen tussen masker en gelaat doorglippen waardoor je deze alsnog inademt, heeft het dragen van niet medische mondkapjes weinig zin!

Bij vochtig weer groeien de "verspreidingsdruppels", worden de aerosol deeltjes afgebroken zodat deze dus minder gevaarlijk zijn.

Het Reproductienummer ( R ) oftewel de besmettelijkheid van persoon op persoon, is van seizoen afhankelijk en kan zelfs met een factor 4 verschillen.

OPMERKING: We hebben het hier over klimaten die voor een groot deel met name in China, Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa voorkomen, en het onderzoek werd in Amerika uitgevoerd!

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000316

https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_climate

ANGST IS EEN SLECHTE RAADGEVER!

Zoals het zich NU laat aanzien...

Lijkt het erop dat al die paniek rondom het corona virus volkomen ongegrond is...

Het sterftecijfer ligt binnen de grenzen van een doodgewoon influenza griepvirus net zoals bij alle voorgaande corona virussen!

 Al die maatregelen zijn daarmee volkomen overbodig!

Als men een beleid had gevoerd...

Waarmee de kwetsbare groep ouderen ( 75+ ) werd afgeschermd...

En waarbij de rest van de bevolking de kans gekregen zou hebben...

Om groepsimmuniteit op te bouwen...

Was het aantal slachtoffers waarschijnlijk lager geweest...

En had de economie gewoon door kunnen blijven draaien!

Maar NEE hoor...

IEDEREEN MOEST ZONODIG IN LOCKDOWN...

MOEST 1 1/2 METER AFSTAND HOUDEN.

WERD VERPLICHT MONDKAPJES TE DRAGEN.

ZAL WAARSCHIJNLIJK VERPLICHT WORDEN ZICH TE LATEN VACCINEREN!

Wybren van Haga ( FvD ): "Voorzitter, we bevinden ons in een sociale, culturele, economische en medische crisis.

Niet door het coronavirus...

Maar door de verkeerde maatregelen die door dit kabinet zijn genomen!

Langzaam raken we onze vrijheid kwijt.

Onze bedrijven gaan failliet, de kroegen en restaurants sluiten de deuren, de kermis houdt op te bestaan, en onze premier houdt lachend vol dat we het "samen doen!"

Maar voorzitter, we doen helemaal niets samen.

De mensen die deze corona maatregelen opleggen merken helemaal niets van corona.

Ze krijgen gewoon hun salaris van 10.000 euro per maand en liggen niet wakker  omdat hun levenswerk kapot gaat!

Door een kabinet dat vanwege bezuinigingen het aantal het aantal Intensive Care bedden halveerde ( 2.200 naar 1.100 ) en verschillende ziekenhuizen heeft gesloten!

https://www.npostart.nl/er-is-een-tekort-aan-ic-bedden-door-bezuinigingsdrift/31-03-2020/POMS_AT_16053179


Minder IC bedden door bezuinigingen / kostenbesparing.

Een ziekenhuis bed kost 500 euro een IC bed 2.500 euro per dag!

De afgelopen jaren worden dagelijks patiënten geweigerd!

Opmerkelijke woorden van Tineke Smit ( internist-oncoloog ).

"Mensen vragen kan ik nog wel naar de IC...

En daar gaat eigenlijk iets mis...

Want als we eerlijk zijn...

Is er GEEN behandeling voor het corona virus!

OPMERKING: Als er GEEN behandeling bestaat voor corona patiënten, WAAROM wordt de gezondheidszorg dan afgeschaald voor de reguliere zorg waar WEL behandelingen voor zijn?

Ik bedoel maar te zeggen dat...

De AFSCHALING van de reguliere zorg ONNODIG mensenlevens kost!

Wat zich hier afspeelt is eigenlijk TE KRANKZINNIG voor woorden!

Tineke Smit gaat daarna nog een stapje verder: "De IC is uitsluitend een ondersteuning.

Dat geeft GEEN genezing!"

https://www.youtube.com/watch?v=XiDQEptTek4

"Een kabinet dat in februari een vliegtuig vol medische hulpmiddelen naar het Chinese Wuhan stuurde, en toen het coronavirus toch plotseling naar Nederland kwam, hadden wij helemaal niets!

En een groot aantal ouderen in verzorgingstehuizen is mogelijk overleden door deze blunders!"

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5144186/corona-doden-sterfgevallen-overleden-verpleeghuis-ouderen

https://www.youtube.com/watch?v=euXAwihTZlw

"En het overheidsfalen stopt daar niet mee.

We kregen vervolgens een onbetrouwbare corona app."

16-10-2020 https://www.nu.nl/tech/6084157/eerste-proef-effectiviteit-corona-app-mislukt-verzamelde-gegevens-onbruikbaar.html

"Waardoor hele volksstammen TEN ONRECHTE 10 dagen IN QUARANTAINE gaan."

https://cormandrostenreview.com/report/

"Het bron en contact onderzoek faalde door een tekort aan mensen en het opschalen van de testcapaciteit ging tergend langzaam!" etc.

Maatregelen ZONDER wetenschappelijke onderbouwing.

Maatregelen met CATASTROFALE gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven!

Zelfs de PCR test ( de basis voor al die corona maatregelen ) ligt wereldwijd onder vuur!

Nederland is zijn beland in de "CORONA GATE":

BLCKBX.TV Flavio Pasquine in gesprek met Mario Ortiz Buijsse ( biochemicus ) en Patrick Savalle ( onderzoeksjournalist ).

Marion Koopmans ( viroloog WHO ): "Er circuleren wat wat uh naja uh verhalen waarin gezegd wordt "Die PCR test is niet goed!""

 Journalist: "Althans die toont niet per se aan dat je besmettelijk bent."

Marion koopmans: "Ja, precies. En. En dat klopt ook want de PCR toont aan of jij het virus RNA hebt. Dat is letterlijk wat de PCR doet."

De PCR test dus GEEN diagnostisch middel om besmettingen vast te stellen

https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c

Ook Jaap van Dissel ( RIVM ) geeft openlijk toe dat de PCR test ALLEEN GENETISCH MATERIAAL aantoont maar NIET per definitie dat je LEVEND VIRUS aantoont.

https://www.youtube.com/watch?v=TFyrkWIyACA

WIE ECHT WIL WETEN...

Hoe dat nou gaat met de...

CORONA SLACHTOFFER REGISTRATIE...

Moet ofwel de volgende PODCAST met het telefoongesprek van PETER GROOTWAGERS met één van de RIVM medewerkers beluisteren, dan wel de video van CAFE WELTSCHMERZ daaronder bekijken!

98% Van de bevolking heeft geen of milde klachten, 1 1/2 % daarvan komt in het ziekenhuis en slechts 0,35% komt op de IC terecht.

Veel griep- en verkeersslachtoffers verdwijnen onder het kopje corona slachtoffers, maarruhhh...

Dat er gesjoemeld wordt met cijfers wisten we eigenlijk allang, toch?

https://podcastluisteren.nl/ep/Cafe-Weltschmerz-Onthullend-telefoongesprek-met-RIVM-Fiona-Zwart-met-Peter-Grootwagers-en-Ferdinand-van-der-Neut#/

https://www.youtube.com/watch?v=QJwWefwrvOk

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-kun-je-het-coronavirus-opsporen-voordat-het-zich-weer-razendsnel-verspreidt~b72a4c10/

Het PCR doek valt!

CAFE WELTSCHMERTZ Jorn Lukaszczyk in gesprek met Peter Borger ( moleculair bioloog ).

06:30h Wat is er mis met de PCR test?


18:00h primer concentraties te hoog gekozen en random primers verkeerd.

20:25h GC gehalte te laag gekozen.

21:30h TM primer temperaturen goed maar liggen te ver uit elkaar.

22:55h Men bedekt slechts een klein deel van het genoom van het virus, men vergroot iets maar weet niet wat is uitvergroot.27:00h Geen controlesystemen ingebouwd.

( De sequenties van het Covid 19 virus en het Sars-Cov-1 virus uit 2003 zijn gelijk. )

29:15h Te hoog aantal cyclussen veroorzaakt meer valse positieven.

De WHO veranderde in september het protocol.

23:35h Het Ontbreken van moleculairbiologische validatie!

33:45h De testmethode werd op 21-01-2020 ingediend en een dag later al goedgekeurd, alhoewel het een tijdrovend karwei is, dat kan niet binnen 1 dag helemaal gecontroleerd zijn!

34:40h De schrijvers komen uit de RKI en het RIVM, en zitten ook in de commissie die de stukken beoordelen ( slager keurt z'n eigen vlees ).

Een op dubieuze wijze tot stand gekomen testmethode!

Eindconclusie de PCR test is waardeloos!

39:50h Peter Borger claimt actief te zijn geweest op Linked In, en dat zijn account werd verwijderd toen hij met zijn bewijsmateriaal kwam aandraven?!?

41:00h De "retraction papers" zijnde een verzoek om het Victor Corman & Christian Drosten PCR testrapport in te laten trekken!

https://www.janbhommel.com/post/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman-christian-drosten

De mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295

47:00h Met het intrekken van het PCR testrapport komen alle maatregelen van de ( r ) overheid op losse schroeven te staan, en is er geen wetenschappelijke grond om die maatregelen nog langer aan te houden!

47:40h Hetzelfde geldt voor de zogenaamde sneltest methode, te snel goedkeuring voor gegeven en eker al 25% aan valse positieven veroorzakend.

49:45h SAM VACCINSSelf Amplifying Messenger RNA vaccins ).

Er bestaat echter een kans dat reen rna-molecuul wordt omgezet in een dna-molecuul en dan ergens willekeurig in het genoom wordt gezet ( een mutatie in het dna bewerkstelligt ).

https://www.youtube.com/watch?v=bcVSwSxDn24

TIP: Corona virus de missende grafiek!

https://aartjan.nl/blog/coronavirus-de-missende-grafiek/

>>> TIP TIP TIP <<<

EEN ANALYSE VAN DE BOODSCHAP VAN MARK RUTTE AAN HET VOLK!!!

Op 16 Maart 2020 hield Mark Rutte een toespraak over groepsimmuniteit ( 03:15h in de video )...

https://doezelfnormaal.nl/leugen-1/

Wie het VIRUS heeft gehad is daarna meestal IMMUUN!

Net als vroeger met de MAZELEN!

LET U WEL EEN BEETJE OP?

Want eigenlijk geeft MARK RUTTE in deze op simpele logica berustende toespraak NIET ALLEEN TOE dat de mens goed in staat is om ZELF ( ZONDER VACINATIES ) IMMUNITEIT op te bouwen...

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/mazelen

Maar OOK dat het RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA tegen de mazelen eigenlijk GEHEEL OVERBODIG is.

En ALS het Rijksvaccinatie programma TEGEN DE MAZELEN al overbodig is..

Zou datzelfde verhaal OOK wel eens op kunnen gaan voor AL DIE ANDERE geld verspillende farmacie spekkende VACCINATIE PROGRAMMA'S van de ( r ) overheid!!!

ONBEWEZEN NUTTIGHEID VERSUS REELE VACCINATIE RISICO'S!!!

---

Enfin...

Mark Rutte begon zijn toespraak overigens met:

Goedenavond. Het corona virus houd ons land in de greep!"

OPMERKING: 'k Hoop wel dat het tot u doordringt dat het NIET ZOZEER het CORONA VIRUS is dat ons land in haar greep houdt...

MAAR DE MEDIA die het virus HERHAALDELIJK als een BEDREIGING af blijft schilderen in haar artikelen i.p.v. ONBEVOOROORDEELT KRITISCH TE ZIJN zoals het een GOED MEDIABEDRIJF BETAAMT!

HIER WORDT NAMELIJK PURE PROPAGANDA JOURNALISTIEK BEDREVEN!

En wel OP ZODANIGE WIJZE dat bijna de gehele bevolking UIT ANGST om het virus te krijgen NIET EENS MEER met haar reguliere kwalen NAAR DE HUISARTS EN HET ZIEKENHUIS DURFT waardoor de kwalen verergeren en mensen ZELFS KUNNEN STERVEN, terwijl 98% van de bevolking WEINIG TOT GEEN LAST HEEFT van het virus!

DE MEDIA IS TOTAAL ONVERANTWOORD BEZIG!!!

HETZELFDE GELDT OVERIGENS VOOR DE POLITIEK!

01:57h HET ANTWOORD op ALLE VRAGEN die leven begint bij de KENNIS EN ERVARING van DESKUNDIGEN!

Frappant genoeg DRUIST HET BELEID van Mark Rutte juist volkomen in TEGEN HET ADVIES VAN die zogenaamde DESKUNDIGEN, als het aankomt op de MONDKAPJESPLICHT!

Zelfs Staats propaganda kanaal NOS kopt met de titel:

"Van Dissel blijft erbij: gewone mondkapjes hebben weinig effect!"

CITAAT 1: "Hoewel hij erkent dat er onderzoeken zijn die een positief effect van mondkapjes signaleren"

CITAAT 2: "Zijn er onderzoeken die minder positief over mondkapjes zijn."

OPMERKING: Terwijl inmiddels bekend is dat HET WERKELIJKE GEVAAR uit gaat van de AEROSOLEN en slechts in UITERST GERINGE MATE van de grotere druppels...

Tevens bekend is dat de meeste mondmaskers NIET GOED AFSLUITEN waardoor je die AEROSOLEN GEWOON INADEMT...

Zowel als dat zich bovendien BACTERIEËN IN DE MONDMASKERS OPHOPEN die je eveneens inademt...

De mondmaskers over het algemeen NIET CORRECT worden gebruikt...

En mondmaskers verder een GEVOEL VAN SCHIJNVEILIGHEID genereren...

Zou je het dragen van een mondkapje juist moeten afraden / ontmoedigen!

HET IS EEN POLITIEKE OVERWEGING GEEN MEDISCH ADVIES!
Aldus Jaap van Dissel ( RIVM )!!!

02-10-2020 https://nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-blijft-erbij-gewone-mondkapjes-hebben-weinig-effect.html

MAURICE DE HOND versus paniekzaaier AB OSTERHAUS die we ongetwijfeld nog kennen i.v.m. de belangenverstrengeling rondom de Mexicaanse griep vaccins!


De zwarte cirkels geven de corona uitbraken aan.

De cirkels zitten allemaal in de groene zone met temperaturen van 5 - 11 graden bij een luchtvochtigheid van < 6 gram per 1 kg lucht.

https://www.youtube.com/watch?v=da2KwjsCuYs

Maurice de Hond ( Sociaal geograaf / Data analist ) meent samen met een aantal vooraanstaande wetenschappers dat de besmettelijkheid van virussen sterk afhankelijk is van het weer ( de luchtvochtigheidsgraad wel te verstaan, bij vochtig weer groeien de aerosolen en worden zo grote druppels, bij droog weer krimpen de grote druppels en worden zo aerosolen ), hetgeen overigens NIET WORDT ONTKEND door Ab Osterhaus.

Maar het luchtvochtigheidsverhaal verklaart niet waarom de virusuitbraken in met name Nederland juist plaatsvinden in de koude natte winterperiodes.

Zijnde de periodes waarin de gevaarlijke aerosolen worden omgezet in minder gevaarlijke zware druppels...

Terwijl het gros van de bevolking knus thuis zit te genieten van de behaaglijke warmte van kachel of cv.

Er moeten dus meer factoren meespelen bij de verspreiding van virussen!

Verder wordt gesteld dat de meeste besmettingen plaatsvinden in zogenaamde "groeps spreading events" oftewel grote zalen vol mensen!

OPMERKING: Ik zei eerder al dat wanneer de ( r ) overheid een beleid zou hebben gevoerd waarmee de 2% kwetsbare ouderen direct in quarantaine werden gezet, en niet zoals dat nu gebeurde waarbij de gehele bevolking in quarantaine werd geplaatst...

Had die 98% groepsimmuniteit op kunnen bouwen...

En zouden minder ouderen zijn gestorven...

Even voorbijgaande aan het feit dat de meeste ouderen aan ouderdom  dan wel aan 1 of meer onderliggende ziektes stierven.

En had de economie gewoon kunnen blijven draaien waardoor de financiële schade beperkt was gebleven!

Want de rekening van al die miljarden aan cadeautjes aan bedrijven en multinationals is voor U als belastingbetaler!

Achteraf blijkt Maurice de Hond tot mijn verbazing zelfs VOORSTANDER te zijn van MONDKAPJES?!?

Wellicht wordt het tijd dat Maurice de Hond zich ook eens gaat verdiepen in de SCHADELIJKHEID van het gebruik van MONDKAPJES waarvan ik er een ietsje verder terug een aantal heb opgesomd!

https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheid-op-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus/

Enfin...

Terug naar de toespraak van Mark Rutte.

Om het corona virus over een langere periode uit te smeren...

16-03-2020 https://schiedam24.nl/nl/nieuws/gezond/rutte-veel-nederlanders-worden-ziek-bij-strategie-039maximaal-controleren039/13516

NIET ZOZEER omdat dat VEILIGER zou zijn voor DE MEEST KWETSBARE GROEP ouderen in de leeftijdscategorie 70+ers...

Maar om de gezondheidszorg die de afgelopen decennia kapot werd bezuinigd ( ziekenhuizen gesloten dan wel gefuseerd en IC bedden gehalveerd ) te ontlasten!

En dan geef je virussen eigenlijk de kans om te muteren, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd, en in Brazilië, en in  Zuid-Afrika.

Het Corona virus / Covid-19 / Sars-Cov-2 vanuit het perspectief van de Zweedse dokter Sebastian Rushworth en de Schotse dokter Malcolm Kendrick

07-08-2020 https://drmalcolmkendrick.org/2020/08/07/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/

 04-08-2020 https://sebastianrushworth.com/2020/08/04/how-bad-is-covid-really-a-swedish-doctors-perspective/

Het corona beleid van de ( r ) overheid maakt slachtoffers!

Vanwege de afschaling van de reguliere zorg...

Om de ic's ( die door de kabinetten RUTTE I, II en III kapot bezuinigd zijn ) niet teveel te belasten ( er zijn er immers nog maar de helft van over ).

Dringende operaties geschrapt...

30-12-2020 https://nos.nl/artikel/2362513-zorgautoriteit-tientallen-ziekenhuizen-schrappen-dringende-operaties-door-corona.html

Het aantal kankerdiagnoses is sterk gedaald...

Een miljoen minder doorverwijzingen van huisarts naar ziekenhuis.

03-12-2020 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-corona-aanricht-bij-patienten-die-geen-corona-hebben~bf651910/

Verder een toename van het aantal amputaties.

23-08-2020 https://nos.nl/artikel/2345159-meer-beenamputaties-brabant-en-limburg-door-lockdown-in-de-zorg.html

’Hoopvol nieuws’: besmetting door gevaccineerde bijna onmogelijk

 01-04-2021 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1349456714/hoopvol-nieuws-besmetting-door-gevaccineerde-bijna-onmogelijk

"GOED NIEUWS"

Althans dat jubelt "viroloog" Bert Nietsters.

 Aan de hand van een "onderzoek" van de CDC...

( de Amerikaanse versie van het RIVM )

 

Een "onderzoek" gehouden onder slechts 4.000 gevaccineerden.

Op een bevolking van 328,2 miljoen inwoners in de Verenigde Staten.

 

De vooringenomen GLOBALE MEDIA gaat hier echter klakkeloos in mee.

In plaats van KRITISCH dan wel SCEPTISCH  te zijn zoals het een GOED MEDIABEDRIJF betaamt!

 

CITAAT 1: "Wie ingeënt is tegen het coronavirus...

Kan corona WAARSCHIJNLIJK over het algemeen niet bij zich dragen en daardoor dus ook geen anderen besmetten."

 

OPMERKING 1: Zo'n "onderzoek" zegt helemaal NIETS!

 

In de 1e plaats spreekt het woordje "WAARSCHIJNLIJK" boekdelen...

Dat ene woordje geeft eigenlijk al aan dat de claim niets meer is dan een aanname die niet op wetenschappelijke manier is verkregen.

 

In de 2e plaats is het aantal proefpersonen...

( 4.000 op een bevolking van 328,2 miljoen inwoners )

En dat is op zich wel verdomd weinig om zo'n claim te durven uiten.

 

In de 3e plaats worden ook mensen gevaccineerd die inmiddels al immuun zijn voor het virus, en waarbij de corona-tests slechts onschuldige virusresten aan zullen treffen, om dan te claimen dat vaccins hiervoor verantwoordelijk zouden zijn is eveneens BULLSHIT!

 

CITAAT 2 "Het resultaat van het onderzoek zou GOED NIEUWS zijn, aangezien TOT NU TOE ONZEKER was of mensen die gevaccineerd zijn MOET ALLEEN MINDER ZIEK worden, maar het virus ook NIET over kunnen brengen."

 

OPMERKING 2: Voor de 1e claim, dat gevaccineerden "MINDER ZIEK" zouden worden BESTAAT GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS!

Er zijn al WEL VOLDOENDE BEWIJZEN dat het lichaam goed in staat is...

Om ZELF IMMUNITEIT OP TE BOUWEN!

 

Voor de 2e claim...

Dat "GEVACCINEERDEN NIET MEER BESMETTELIJK ZOUDEN ZIJN"...

Hoeven we alleen maar naar de berichten te kijken...

Die aangeven dat er VIRUSUITBRAKEN zijn geweest in verpleeghuizen...

NA VACCINATIE!

Dat soort berichten wekt OP Z'N MINST DE SCHIJN dat vaccins juist bijdragen aan de besmettingen i.p.v. deze te verminderen!

WERK IN UITVOERING!!!

Pag 01 Mondkapjes

Pag 02 Vaccins

Pag 03 PCR-Tests

De Corona Massa Hysterie